Fördelarna med ljuddämpare

Att använda ljuddämpare på jaktvapen har inte varit lika vanligt i Sverige som i andra länder. På senare år har dock intresset ökat för att använda ljuddämpare och det finns flera orsaker till detta. I denna artikel kommer vi att ta upp och förklara de fördelar som finns med att använda ljuddämpare för jakt. Det finns nämligen flera fördelar som kan vara oväntade för många jägare.

Skydda hörseln från tinnitus och hörselnedsättningar

Den mest uppenbara fördelen med ljuddämpare, och som de flesta redan vet om, är att risken för hörselnedsättningar minskar. Därmed minskar också risken för att bli drabbad av tinnitus som är en permanent, och ofta mycket jobbig, hörselskada.

Skydda hörseln från tinnitus och hörselnedsättningar

Studier har visat att många svenska jägare har hörselskador, något som skulle kunna ha gått att undvika med korrekt hörselskydd och ljuddämpare. Det är såklart även viktigt att skydda en redan skadad hörsel, och därför är det enklare för hörselskadade jägare att få licens för ljuddämpare.

Ljuddämpare dämpar vanligtvis ljudknallen med 25 dB upp till omkring 40 dB. Det här gör att ett vapen Klass 1 får en kraftig minskning av knallen, men hörselskydd behöver du förstås fortfarande använda. I kombination med hörselskydd minskar dock ljuddämparen risken för hörselskador betydligt.

Synskador minskar med ljuddämpare

En fördel med ljuddämpare är att risken för synskador minskar. Detta är kanske en något mer överraskande effekt av en ljuddämpare, men förklaringen är ganska enkel. När du skjuter uppstår en mynningsflamma och detta starka ljus skadar ögonen med tiden. Därför är det bra att använda skyddsglasögon, eller ljuddämpare. En ljuddämpare minskar nämligen mynningsflamman och gör att ögat inte utsätts för dessa starka ljussken. Särskilt tydligt blir detta i mörker då det är lätt att bli bländad några sekunder av mynningsflamman. Dessa sekunder kan göra att du missar var viltet tar vägen, vilket är otroligt viktigt om du råkar skadeskjuta viltet.

Få bättre precision med hjälp av ljuddämpare för jaktvapen

Att montera en ljuddämpare kan även hjälpa dig att bli en bättre skytt. Detta eftersom ljuddämparen kan minska rekylen på ditt vapen, och på så vis kan du få en bättre precision. Det finns dock flera faktorer som påverkar exakt hur mycket rekylen minskar. Exempel på detta är ditt vapen och din ammunition samt val av ljuddämpare och hur den har blivit monterad på vapnet. Omkring en tredje del och upp till 50 % av rekylen brukar kunna minska med en ljuddämpare.

En ljuddämpare tillför också en extra tyngd på ditt vapen vilket gör att du kan få ett stabilare och mer balanserat vapen. Med andra ord ”viftar” det inte omkring lika mycket när du ska skjuta, och det reagerar inte lika lätt på darrningar, mindre rörelser eller till exempel vind.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så finns det alltså några viktiga fördelar med ljuddämpare:

  • Rekylen minskar med upp till 50 %
  • Du kan uppleva en ökad balans och precision
  • Risken för hörselskador minskar
  • Du skonar dina ögon från starkt ljus
  • Du ser bättre i mörker vilket kan öka din reaktionsförmåga vid t.ex. efterföljande skott eller för att se var viltet tar vägen

Glöm inte bort att ljuddämpare kräver licens, så var ute i god tid med din ansökan om du vill kunna använda en ljuddämpare inför din jaktsäsong.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *